WNT bezoldiging en toetsing

De definitie en berekening van de bezoldiging en de manier van toetsen is uitgebreid beschreven in de regelgeving. 

Dit wordt op de volgende pagina's verder toegelicht.