WNT-jaaragenda voor de RvC/RvT (of Remuneratiecommissie)
 
Wanneer? Wat?  
DoorlopendIs het personeelsdossier van de bestuurder op orde? Heeft de RvC/RvT inzicht in de WNT-gevolgen voor de bezoldiging van de bestuurder in de komende jaren en is dat ook met hem/haar besproken?
 
Bij vacature bestuurderZijn er afspraken gemaakt over het beloningsbeleid en zijn deze getoetst aan de WNT? Zijn de aan te bieden arbeidsvoorwaarden doorgerekend en getoetst aan de WNT?
Zie Beloningsbeleid onder de WNT en WNT in de arbeidsovereenkomst
 
Vóór 1 decemberPublicatie ministeriële regelingen met de normen voor volgend jaar 
JanuariActie nodig voor salarisaanpassing/indexering bestuurder? 
JanuariHerziening afspraken en herberekening salaris nodig in verband met afbouw?  
VoorjaarRvC-verantwoording remuneratie in jaarverslag opstellen.
 Verantwoording bezoldiging in de jaarrekening. 
 
VoorjaarAccountantsverslag WNT-verantwoording van het vorig boekjaar bespreken.  
NovemberAls er een risico is van overschrijding van de bezoldigingsnormen: Vragen om prognose bezoldiging WNT voor het lopende jaar en een check op de juiste toepassing.  
1 x per jaarIs er actie nodig voor aanpassing van de beloning van de RvC/RvT gelet op aanpassing/indexering van WNT-maxima van de instelling en/of de adviesregeling van de sector? 
 

 Eind van het jaar Check of de WNT-verantwoording is gepubliceerd en gemakkelijk kan worden gevonden door stakeholders.