WNT-maximum bepalen

Om de WNT-plicht en het WNT-maximum voor een functionaris (het individueel WNT-maximum) te kunnen bepalen moeten een aantal stappen worden doorlopen, 
  • valt de organisatie onder de WNT?
  • wie is WNT-topfunctionaris?
  • wat is het toepasselijk WNT-maximum van de organisatie?
  • welk individueel toepasselijk WNT-maximum geldt voor de betreffende functionaris, gelet op de omvang en de duur van het dienstverband?

De stappen zijn op de volgende pagina's verder toegelicht.