WNT in de arbeidsovereenkomst

Veranderingen in arbeidsovereenkomst als gevolg van de WNT
De WNT kan belangrijke gevolgen hebben voor de inrichting van de arbeidsovereenkomst met topfunctionarissen. Vóór de komst van de WNT werden in de praktijk meestal afspraken gemaakt over het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden. De WNT gaat echter uit van een bezoldiging (o.a. inclusief bijtelling leaseauto en pensioenlasten). Daarnaast is de bezoldiging wettelijk gemaximeerd. Voor de vele topfunctionarissen met een bezoldiging boven het maximum moeten veranderingen voortdurend worden getoetst aan de WNT. Wijzigingen in arbeidsvoorwaarden of de functie kunnen er toe leiden dat het WNT-overgangsrecht komt te vervallen. 

Bezoldigingscontract of ''klassieke'' arbeidsovereenkomst?
Bij nieuwe aanstellingen moet er een keuze worden gemaakt op welke wijze de afspraken worden gemaakt. De keuze is tussen een bezoldigingsafspraak volgens de WNT-definitie op of onder de WNT-norm afgesproken of een ''klassieke'' afspraak met een jaarsalaris en secundaire arbeidsvoorwaarden met de aanvullende afspraak dat de WNT-norm niet wordt overschreden? Wat zijn de verschillen? 
 
  ''Klassieke'' arbeidsovereenkomstBezoldigingscontract
Beloningsafspraak
Jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag, vaste 13e maand etc.)
Bezoldiging (definitie WNT) inclusief bijtelling leaseauto, pensioenlasten.
Secundaire
arbeidsvoorwaarden
Pensioen conform CAO, eventuele leaseauto of kilometervergoeding, (belaste)kostenvergoeding etc. Zelfde arbeidsvoorwaarden, maar verhoging/verlaging van de pensioenpremie, bijtelling etc. leidt automatisch tot aanpassing van het salaris (communicerende vaten)
Uitbetaling van jaarsalarisOptie 1: op dezelfde wijze als voor de overige medewerkers (vakantietoeslag, 13e maand etc.)
Optie 2: vast bedrag per maand, inclusief vakantietoeslag en andere vaste beloningen.
Eenvoudigste aanpak is vast bedrag per maand, inclusief vakantietoeslag en andere vaste beloningen.
Jaarlijkse aanpassing beloningsafspraak
Voorwaardelijke of automatische indexering van het jaarsalaris gebaseerd op brancheontwikkelingen en/of schaalverhogingen. 
Voorwaardelijke of automatische indexering van de bezoldiging gebaseerd op de indexering van het WNT-maximum  (van de organisatie) en/of schaalverhogingen.
Alternatief: uitgaan van vast % van het WNT-maximum (80, 90, 100%)
Aanvullende WNT-clausuleDe bezoldiging mag het toepasselijk bezoldigingsmaximum niet overschrijden. Te veel betaalde bedragen moeten worden terugbetaald. Niet nodig. De bezoldiging is vastgesteld op basis van het toepasselijk bezoldigingsmaximum. 
Uitvoering salarisadministratie
Op dezelfde wijze uitvoeren als voor andere medewerkers. Bij een bezoldiging die niet ver onder het WNT-ligt moet bij iedere aanpassing van salaris, pensioenpremies etc. worden getoetst of het WNT-maximum daardoor wordt overschreden. 
Aan het begin van het jaar wordt het jaarsalaris berekend  (overeengekomen bezoldiging -/- actuele premies en andere secundaire arbeidsvoorwaarden).
Bij wijziging van bezoldiging en/of secundaire arbeidsvoorwaarden moet herrekening worden uitgevoerd. 
  
Wat is de meest praktische aanpak? 
Als de arbeidsvoorwaarden ruim onder het WNT-maximum uitkomen, dan is een ''klassieke'' arbeidsovereenkomst in de uitvoering waarschijnlijk het meest eenvoudig, omdat de bestuurder dan op dezelfde manier wordt uitbetaald als de overige medewerkers.
Bij arbeidsvoorwaarden die op een of andere wijze gekoppeld zijn aan het bezoldigingsmaximum is een bezoldigingscontract het meest praktisch. 

Uitbetaling vakantietoeslag in mei leidt tot WNT-complicaties

Het achteraf uitbetalen van vakantietoeslag in mei over de afgelopen 12 maanden kan administratieve complicaties veroorzaken. Dit speelt o.a. in de zorgsector, het onderwijs en bij de overheid. 
De WNT-norm gaat uit van de toetsing van de uitbetaling in een kalenderjaar. In het jaar van het beëindigen van het dienstverband kan daardoor een overschrijding ontstaan, die moet worden gemotiveerd. 
Het is praktischer om maandelijks een vast bedrag inclusief vakantietoeslag uit te betalen. 

Voorbeelden van arbeidsovereenkomsten voor bestuurders
In de zorgsector wordt een bezoldigingscontract als model arbeidsovereenkomst gehanteerd. Als een bestuurder tevens werkzaam is als ''medisch specialist'' dan kan dat het beste in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.
Voor woningcorporaties is een handreiking arbeidsovereenkomst bestuurders gepubliceerd die uitgaat van een klassieke overeenkomst.