Hoe en wanneer publiceren?

Regelgeving over de publicatie van de WNT-verantwoording

De Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5c geeft aan dat de WNT-verantwoording vanaf het boekjaar 2017 als volgt openbaar moeten worden gemaakt. 

Uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar, maakt de verantwoordelijke de gegevens bedoeld in de artikelen 5 en 5a openbaar via internet op een algemeen toegankelijke wijze gedurende ten minste zeven jaar.

Voor situaties waarin het verslaggevingsdocument op een later tijdstip wordt gepubliceerd gelden uitzonderingen.  
Uitgangspunt van de publicatieplicht is dat de WNT-gegevens gedurende 7 jaar algemeen toegankelijk en eenvoudig vindbaar zijn. 

AANDACHTSPUNT Wettelijke publicatieplicht 7 jaar

De gegevens moeten eenvoudig vindbaar zijn. Als regel zullen de jaarstukken inclusief WNT-verantwoording worden gepubliceerd op de eigen website van de WNT-instelling. De wettelijk vereiste termijn van zeven jaar is daarbij een aandachtspunt omdat het meestal niet gebruikelijk is om jaarrekeningen zo lang op de website op te laten staan. 

Wellicht kan deze WNT-informatieplicht binnen een sector door een andere publicatiemedium worden ingevuld, bijvoorbeeld jaarverslagenzorg.nl