WNT Nieuws‎ > ‎

Indexering algemeen bezoldigingsmaximum 2020

Geplaatst 28 okt. 2019 03:39 door Redactie   [ 28 okt. 2019 03:40 bijgewerkt ]
Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2020 vastgesteld op € 201.000 (+ 3,2%).

De bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (vnl. interim-bestuurders) zijn ook in lijn hiermee verhoogd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging in 2020 niet meer bedragen dan de som van € 26.800 per maand voor de eerste zes maanden en € 20.300 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt voor 2020 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 193.

De sectorale regelingen voor 2020 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden uiterlijk november 2019 vastgesteld en gepubliceerd. Verwacht mag worden dat de indexering van de sectormaxima tenminste op 3,2% zal uitkomen.