WNT Nieuws‎ > ‎

Premie VPL en inkoop voorwaardelijk pensioen telt mee voor bezoldiging

Geplaatst 24 aug. 2018 07:52 door Redactie   [ 13 sep. 2018 07:58 bijgewerkt ]

De rechtbank Midden-Nederland heeft in een uitspraak op 13 augustus 2018 aangegeven dat De overgangspremie FPU (Pensioenfonds ABP) en VPL (Pensioenfonds SPW)  niet meetelt voor de WNT-bezoldiging van (top-)functionarissen als deze zelf geen aanspraak kunnen maken op uitkeringen in het kader van de overgangsregeling voor werknemers die vroeger onder de Ingroei-VUT-regeling van het pensioenfonds vielen.Hierbij ging het om een gezamenlijke procedure van de RvC en de bestuurder van een woningcorporatie. De corporatie stelde de procedure in naar aanleiding van de toezichtbrief van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) waarin de Aw aangaf dat de overgangspremie VPL, op grond van de Uitvoeringsregeling WNT, wel meegenomen had moeten worden in de berekening van de WNT-bezoldiging van de bestuurder. Omdat hierdoor het WNT-maximum zou worden overschreden was in de opvatting van de Aw sprake van onverschuldigde betaling.
De uitspraak van de kantonrechter vindt u hier.

Inmiddels is het standpunt van het ministerie van BZK gepubliceerd. De uitspraak van de rechter is geen aanleiding om het eerder ingenomen standpunt aan te passen. De verschuldigde premie VPL/FPU telt in alle situaties mee voor de bezoldiging.