WNT controle en handhaving

In dit onderdeel wordt de rol van de controlerend accountant en de WNT-toezichthouders nader toegelicht met daarbij een handreiking voor eventuele discussies over WNT-issues.