WNT verantwoording en publicatie


Nieuwe regelgeving openbaarmaking vanaf het boekjaar 2017
Met de Evaluatiewet WNT die vanaf 1 juli 2017 is ingevoerd zijn ook een aantal verslaggevingsregels aangepast. De details van de WNT-publicatievoorschriften zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5 t/m 5e. 

WNT-rapportage bij een groep van rechtspersonen 
Bij een groep van rechtspersonen is de instelling vrij om te kiezen of de WNT-bezoldigingsgegevens worden opgenomen worden in de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van de betreffende rechtspersoon.Zie verder Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5c lid 3 eWNT bij verbonden rechtspersonen.