WNT verantwoording en publicatie


Nieuwe regelgeving vanaf het boekjaar 2017
Met de Evaluatiewet WNT die vanaf 1 juli 2017 (gefaseerd) wordt ingevoerd zijn ook een aantal verslaggevingsregels aangepast. Zo zijn de details van de WNT-publicatievoorschriften verhuisd van artikel 4 van de WNT naar de Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5 t/m 5e. 
De toelichting op de volgende pagina's gaat uit van de nieuwe regelgeving met ingang van 1 januari 2018, die ook moet worden toegepast op de verslaggeving over het kalenderjaar 2017. 
Zie voor een overzicht van de veranderingen in hoofdlijnen ten opzichte van de richtlijnen voor 2016 de update 2017 na Evaluatiewet ( juli)

WNT-rapportage bij een groep van rechtspersonen 
Bij een groep van rechtspersonen is de instelling vrij om te kiezen of de WNT-bezoldigingsgegevens worden opgenomen worden in de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van de betreffende rechtspersoon.Zie verder Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5c lid 3 eWNT bij verbonden rechtspersonen.